Báo Lá Cải

Báo lá cải là tờ báo trong FarmeryZ có chứa thông tin về các sản phẩm mà các người chơi khác đang bán. Nếu ta bày bán sản phẩm trong quầy hàng thì chỉ có hàng xóm của ta mới mua được hàng. Tuy nhiên, khi đăng tin quảng cáo về sản phẩm lên báo lá cải, những người không phải là hàng xóm của bạn cũng có thể biết và mua được hàng mà bạn đang bán, nhờ vậy sẽ bán được hàng nhanh hơn, nhiều hơn. 

Để truy cập vào báo lá cải, bạn nhấn vào biểu tượng hình thùng thư đặt ở lối vào nông trại. Trên báo có đăng các mẩu quảng cáo bán sản phẩm của những người chơi khác. Bạn nhấn vào từng mục để đi đến quầy hàng của người đó và mua sản phẩm.

Mặc định, FarmeryZ cho phép người chơi đăng quảng cáo miễn phí lên tờ báo lá cải một lần duy nhất trong vòng 5 phút. Sau 5 phút, lại được đăng quảng cáo lần nữa. Tuy vậy, bạn có thể dùng Rubi để mua ngay một lượt quảng cáo mà không cần chờ đợi.

TIP: Khi đăng quảng cáo, gian hàng của bạn sẽ có nhiều khách hàng ghé mua hơn