Nhà Kho

Nhà kho là tòa nhà lưu trữ chính cho nông trại của bạn. Kho chứa các vật phẩm thu hoạch từ vật nuôi (trứng, sữa, thịt,..) & các sản phẩm được sản xuất từ các máy móc trong nông trại (bánh, kem, đường,..). Nhà Kho được trang bị sẵn với công suất ban đầu là 50.

Kho có thể được nâng cấp để gia tăng sức chứa bằng cách sử dụng đồ nâng cấp (Đinh ốc, Ván dài & Cuộn băng keo). Đồ nâng cấp có thể được tìm thấy khi tham gia các tính năng trong game (trồng cây, sản xuất, thu hoạch,..), mua bằng Rubi hay săn lùng trên Báo Lá Cải.

Stt Đồ nâng cấp Hình ảnh
1 Đinh ốc
2 Ván dài
3 Cuộn băng keo