Skip to content
Home » Thông báo về thời gian bảo trì hệ thống sáng 4/12

Thông báo về thời gian bảo trì hệ thống sáng 4/12

Thông báo về thời gian bảo trì hệ thống sáng 4/12


03-12-2014

T
hân gửi Quý nông dân,

Nhằm mục đích dưỡng hệ thống, đảm bảo quá trình trải nghiệm game nông trại FarmeryZ của các nông dân luôn được thuận lợi, suôn sẻ, Ban điều hành sẽ có đợt bảo trì ngắn trên toàn hệ thống vào sáng mai ngày 4.12.2014. Cụ thể:

  • Thời gian bảo trì dự kiến : 4:00 – 05:00 sáng ngày 4.12.2014.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập, tiến hành chơi game trên trong thời gian bảo trì.

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

Chân thành cáo lỗi đến sự gián đoạn này, rất mong quý nông dân thông cảm và ngay khi hoàn tất quá trình bảo trì, FarmeryZ sẽ hoạt động trở lại bình thường để phục vụ nhu cầu giải trí của toàn thể nông dân .

Nay kính báo,

Chia sẻ qua Zing Me

Hội Trưởng hội Nông Dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *